ikl-interkulturell-Léiere fir e bessert Zesumeliewen-Apprendre à vivre ensemble-Learning to live toghether

Als Ikl wëlle mir d’Zesummeliewen hei zu Lëtzebuerg fërderen. Mir bidde pädagogesch Projeten, Workshoppen a Formatioune fir d’Grondschoul, de Lycée, Multiplicateuren an all Interesséierten un.

Eis Themefelder: Migratiounen, Méisproochegkeet, Flucht, interkulturell Kompetenzen, Zesummeliewen, Global Citizenship


L’Ikl a pour objectif de promouvoir un meilleur vivre-ensemble au Luxembourg. Nous proposons des projets pédagogiques, des ateliers et des formations à l’école fondamentale et aux écoles secondaires au Luxembourg ainsi qu’à d’autres multiplicateurs et personnes intéressées.

Nos sujets: migrations, ouverture aux langues, réfugiés, compétences interculturelles, vivre-ensemble, citoyenneté mondiale

 

Actualités

Eng Formatioun fir mam Material vun der Residence Reebou ze schaffen

Dir wëllt an Ärer Klass mam Material vum Projet Residence Reebou schaffen, mee Dir wënscht Iech zousätzlech Informatiounen? Da schreift Iech iwwert den Ifen fir dës Formatioun (prioritär fir d’Grondschoulpersonal) iwwert d’Ouverture aux Langues am Allgemengen an de Projet Residence Reebou an. Mir géifen eis freeën Iech do begréissen ze kënnen!
En savoir plus

Neues Schuljahr, neue Herausforderungen!

Es ist wieder soweit! Für die SchülerInnen und die LehrerInnen heißt es jetzt wieder ab in die Schule, auf zu neuem Wissen und zu neuen Erkenntnissen! Wir vom ikl-Team freuen uns darauf, den Lehrpersonen wieder unterstützend zur Seite stehen zu dürfen!
En savoir plus

Rapport d’activités 2016-2017

Voici le rapport d’activité de l’année scolaire 2016/2017, vous permettant d’avoir une vue d’ensemble de nos activités.  
En savoir plus

Ouverture aux langues fir d’Schüler aus der Stad

Am November si mer mat eisem Programm « Residence Reebou » an de Grondschoulen an der Stad ënnerwee. Wann Dir wëllt, dass mir 2 Stonne bäi Iech an d’Klass kommen, kënnt Dir Iech fir dëse Programm umellen. Weider Informatioune fannt Dir hei:  
En savoir plus
Remonter en haut