ikl-interkulturell-Léiere fir e bessert Zesumeliewen-Apprendre à vivre ensemble-Learning to live toghether

Als Ikl wëlle mir d’Zesummeliewen hei zu Lëtzebuerg fërderen. Mir bidde pädagogesch Projeten, Workshoppen a Formatioune fir d’Grondschoul, de Lycée a Multiplicateuren aus dem edukative Secteur.

Eis Themefelder: Migratiounen, Méisproochegkeet, Flucht, interkulturell Kompetenzen, Zesummeliewen, Global Citizenship


L’Ikl a pour objectif de promouvoir un meilleur vivre-ensemble au Luxembourg. Nous proposons des projets pédagogiques, des ateliers et des formations à l’école fondamentale et aux écoles secondaires au Luxembourg ainsi qu’à d’autres multiplicateurs du secteur éducatif.

Nos sujets: migrations, ouverture aux langues, réfugiés, compétences interculturelles, vivre-ensemble, citoyenneté mondiale

 

Actualités

Sénégalités – Eng Broschür iwwert d’Liewen zu Djinack Bara

Djinack Bara entdecken! E klengt Fëscherduerf am Süde vum Senegal um Atlanteschen Ozean, wou Salz- a Séisswaasser sech matenee vermëschen! Dës Broschür gëtt en Abléck an d’Themen, déi wichteg si fir d’Bevëlkerung vun Djinack Bara: Waasser, Gesondheet, Ernierung, Schoul, Fräizäit a Fester. Mat der Ënnerstëtzung vu Pharmaciens sans Frontières, war den ikl wärend 10 Deeg op Besuch zu Djinack Bara,...
En savoir plus

Sénégalités – Eng Rees op Djinack Bara fir den 3. a 4. Cycle vun der Grondschoul

D’Adama an de Boubacar wunnen zu Djinack Bara, engem klenge Fëscherduerf am Senegal. Di zwee Kanner huelen iech mat an hiert Duerf fir iech ze weisen wéi si do liewen. Si erziele vu Schoul a vu Fräizäit, vun allem wat am Alldag wichteg fir si ass… An dësem neie Workshop fir den 3. an de 4. Cycle vun der Grondschoul, hëlt en Animatiounsvideo d’Schüler mat an d’Duerf Djinack Bara bei d’Adama...
En savoir plus

Le dossier pédagogique accompagnant le film documentaire « Schwaarze Mann – Un Noir parmi nous »

Dans le cadre de la sortie du film documentaire « Schwaarze Mann – Un Noir parmi nous » de François Hausemer, l’ikl a réalisé en collaboration avec le Zentrum fir politesch Bildung et le réalisateur, un dossier pédagogique qui s’adresse aux enseignants, mais pas exclusivement. Ce dossier relate la vie du premier citoyen noir du Luxembourg au début du XXème siècle et aborde les...
En savoir plus

Interkulturell Kompetenze fir d’Schoulpersonal

Den 19. an 20. Januar bidde mir iwwert den IFEN eng Formatioun iwwer interkulturell Kommunikatioun, a kulturell Ënnerscheeder a Relatioun mat der Bildung an Erzéiung un, déi sech un d’Personal aus de Schoule riicht.
En savoir plus
Remonter en haut