ikl-interkulturell-Léiere fir e bessert Zesumeliewen-Apprendre à vivre ensemble-Learning to live toghether

Schéi Feierdeeg!

Am Numm vun der ganzer Equipe vum ikl soe mir iech villmools Merci fir e flott Joer 2018 a wënschen iech schéi Feierdeeg an e gudde Rutsch an d’Joer 2018!

Au nom de toute l’équipe de l’ikl, nous vous remercions pour cette formidable année 2018 et nous vous souhaitons de bonnes fêtes et nous vous présentons nos meilleures vœux pour l’année 2019!

On behalf of the ikl-team we would like to thank you for a wonderful year 2018 and wish you a merry Christmas and all the best for the year 2019!

A propos de l'auteur