ikl-interkulturell-Léiere fir e bessert Zesumeliewen-Apprendre à vivre ensemble-Learning to live toghether

novembre 24, 2017

Interkulturell Kompetenze fir d’Schoulpersonal

Den 19. an 20. Januar bidde mir iwwert den IFEN eng Formatioun iwwer interkulturell Kommunikatioun, a kulturell Ënnerscheeder a Relatioun mat der Bildung an Erzéiung un, déi sech un d’Personal aus de Schoule riicht.
En savoir plus